TOPlist

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vážený uživateli,
rád bych Vás tímto informoval, že veškeré osobní údaje, které byly získány během návštěvy tohoto webu, jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Odesláním formuláře udělujete provozovateli webu, Bc. Štefanovi Bačíkovi, IČO: 66077672, Větrná 2716/8, 400 11  Ústí nad Labem, souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem nabízení obchodu a služeb, a dále za účelem souvisejícím statistickým,  marketingovým a obchodním účelům. Udělený souhlas se týká všech osobních údajů, které o sobě uživatel prostřednictvím formuláře sdělil, a to na dobu maximálně 10 let ode dne jeho udělení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a uživatel ho může kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.

Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou předávány do jiných států ani nebudou jiní příjemci.